International church The Garden – ICTG

AGENDA JUNI

13 juni:  online dienst Nicolas van Amerom

20 juni: community picknick bij de Feel Good Tent
27 juni: geen dienst, de laatste zondag van de maand is een rustzondag voor onze teams

Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God

Psalm 92:13 (KJV)

PEOPLE PLANTED IN JESUS

IN THE GARDEN…
zijn we GEPLANT in Christus, we GROEIEN in het Woord & discipelschap, we BLOEIEN en ontdekken het doel en volheid van het leven, we dragen VRUCHT en gebruiken ons godgegeven potentieel om de wereld om ons heen te dienen

Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness.

Colossians 2:7 (NLT)

Lions in the Garden

Elke week maken we een gave, leerzame YouTube-video! We doen soms een proefje en elke week beantwoordt Suus een moeilijke vraag over de Bijbel.
B
ekijk vooraf samen de video en praat over het onderwerp, en help om je zoon of dochter geworteld te zijn in Jezus!

Uit de Bijbel

De Heer zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. — Jesaja 58:11 (NBV)

juni, 2021

X